menu

Werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze gaan niet ten koste van uw vrije ruimte. Zoveel regels, mogelijkheden en uitzonderingen…  Unravel | incentives and events adviseert en ondersteund graag in de jungle van de Werkkostenregeling (WKR). Wij proberen al onze incentivereizen een stuk inhoud mee te geven wat naast een inhoudelijke toegevoegde waarde nu ook financieel een meerwaarde kan hebben. We adviseren graag over de mogelijkheden. We zijn echter geen accountant of belastingadviseur, het is dus verstandig uw eigen contactpersonen te benaderen voor een passend advies. U bent immers zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.