Privacy Statement en disclaimer

Privacy Statement

Laatste update: 24 mei 2018 Wij Unravel Incentives and Events gevestigd aan de Nieuwpoortkade 2a, 1055 RX in Amsterdam, zijn een incentive- en evenementen bureau en maken maatwerk reizen en evenementen voor verschillende klanten. Wanneer je een samenwerking met ons hebt of aangaat gelden de volgende privacy voorwaarden. We raden het daarom aan deze goed door te nemen. Mochten er vragen zijn over deze privacy statement kun je ons altijd mailen via info@unravel-incentives.com INLEIDING Dit is de Privacy Statement van Unravel Incentives and Events. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Unravel Incentives and Events voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Om onze diensten uit te kunnen voeren verwerken we persoonsgegevens. We maken enkel gebruik van de gegevens die jij ons verstrekt en houden ons aan de wettelijke voorwaarden voor de opslag, verwerking en het delen ervan. Tevens houden we ons ten alle tijden aan de wet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder de wet heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt (in combinatie met een passende Verwerkersovereenkomst). Deze gegevens gebruiken wij, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot: Het maken van boekingen welke nodig zijn om je evenement of reis te plannen; Het verlenen en factureren van onze diensten; Het verzenden van onze nieuwsbrieven; De afhandeling en levering van je dienst en producten en je informeren over het verloop daarvan; Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Unravel Incentives and Events te kunnen uitvoeren; Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren; BEVEILIGING Wanneer wij de gegevens doorsturen aan de leveranciers, welke zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst, doen we dit middels een versleutelde / beveiligde overdracht. GEGEVENS VAN WEBSITEBEZOEK Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. GEGEVENS INZIEN EN AANPASSEN Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment opvragen en inzien. BEWAARTERMIJN GEGEVENS EN INZAGE Wanneer je reis of evenement bij ons heeft plaatsgevonden verwijderen wij de persoonlijke gegevens van de deelnemers binnen 2 maanden na evenementdatum maar ten laatste binnen de wettelijke bewaartermijn. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat de reis of het evenement heeft plaatsgevonden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@unravel-incentives.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Unravel Incentives and Events reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek. DATA VERWERKERS & SUBVERWERKERS Unravel Incentives and Events verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor sluiten we een verwerkersovereenkomst met je af. Alle verwerkersovereenkomsten die wij hebben afgesloten met de verwerkers kunnen ten alle tijden via ons opgevraagd worden WIJZIGINGEN Deze privacy statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Disclaimer

Unravel Incentives and Events doet haar uiterste best om de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen. Ondanks dat kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Wij kunnen dan niet ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Tevens kunnen er geen rechten ontleend worden aan de ons door gedeelde informatie. Unravel Incentives and Events doet er alles aan om geen belangen te schenden bij het gebruik van teksten en beeldmateriaal op onze website. Mocht je vinden dat we dat wel doen dan vragen wij je contact met ons op te nemen. We zullen je klacht dan direct onderzoeken en waar nodig maatregelen treffen. Tijdens onze reizen en evenementen worden er veel foto’s en filmpjes gemaakt. Sommige foto’s gebruiken wij voor onze website, offertes of sociale media. Omdat er veel mensen op de foto’s staan is het voor ons nagenoeg onmogelijk om iedereen om toestemming te vragen voor publicatie. Uiteraard selecteren we zorgvuldig welke foto’s we plaatsen. Mocht je nadrukkelijk bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan willen we je vragen om contact met ons op te nemen. Dan lossen we dit zo snel mogelijk op! Voor overige vragen aangaande de Privacy Statement of onze disclaimer kun je ons bereiken op: info@unravel-incentives.com of op +31 20 2618 398.